NIE NISZCZY POWIERZCHNI CZYSZCZONYCH, KONTAKT JEDYNIE  POPRZEZ STRUMIEŃ
PARY O BEZPIECZNEJ TEMPERATURZE

 

 

NIE STOSUJE SIĘ ŻADNYCH SUBSTANCJI SZKODLIWYCH, ŻRĄCYCH, DRAŻNIĄCYCH, WCHODZĄCYCH W REAKCJE Z CZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĄ

 

 

NISZCZY WSZELKIE DROBNOUSTROJE, ALERGENY , GRZYBY GŁÓWNIE BEZPIECZNĄ

I SKUTECZNĄ METODĄ OZONOWANIA

 

 

W PEŁNI PRZYJAZNA ŚRODOWISKU TECHNOLOGIA NIE POWODUJĄCA GENEROWANIA ODPADÓW LUB ŚCIEKÓW, OSZCZĘDZAJĄCA WODĘ, BEZPIECZNA DLA LUDZI I ZWIERZĄT

 

 

SZYBKA ZARÓWNO W PROCESIE CZYSZCZENIA JAK RÓWNIEŻ PO ZAKOŃCZENIU PRAC,
NIE WYMAGA ŻADNEGO WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA OBIEKTU, KAŻDA CZYSZCZONA
POWIERZCHNIA LUB PRZEDMIOT OD RAZU NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA

NOWOCZESNA METODA 

KOMPLEKSOWEGO CZYSZCZENIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI
CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM:

Dowolny HTML, CSS i JS